فرشاد ماجدی

ماجدی: باخت به ازبکستان مهم نبود
بعد از فرهاد مجیدی، فرشاد ماجدی هم از سمت خود در تیم امید استعفاء کرد.
ماجدی: این دربی زشت بود!
فرشاد ماجدی می گوید دربی نود یکی از زشت ترین بازی هایی بود که او تا کنون دیده است!