فرشید استحقاری

اولین مربیان اخطاری فوتبال ایران چه کسانی بودند؟
در جریان دو مسابقه هفته نخست لیگ برتر داوران به مربیان تیم ها روی نیمکت کارت زرد نشان دادند.