فرلاند مندی

بازی در رئال مادرید برای من فوق العاده است
فرلان مندی، مدافع فرانسوی رئال مادرید، معتقد است بازی در رئال مادرید باعث پیشرفت او می شود.
خبر بد برای رئال؛ جانشین مارسلو هم مصدوم شد
فرلاند مندی مدافع چپ رئال مادرید با غیبت در تمرین امروز و تایید مصدومیتش توسط تیم پزشکی بازی فردا برابر اوساسونا را از دست داد.