فرنگی جوانان

دلخانی و یوسفی با ٢ طلای ناب از بوداپست
میثم دلخانی و علی اکبر یوسفی به مدال طلای اوزان 63 و 130 کیلوگرم رقابت های کشتی فرنگی زیر 23 سال (امید) قهرمانی جهان در مجارستان دست یافتند.
٢ طلا و ٢ برنز، پایان خوش در ۵ وزن اول
نمایندگان ایران به 2 مدال طلا و 2 مدال برنز در پنج وزن نخست رقابت های کشتی فرنگی جوانان قهرمانی جهان در استونی دست یافتند.
ناقوسی و یوسفی در فینال؛ بداغی به رده‌بندی رسید
دو نماینده کشورمان به دیدار فینال و یک نماینده به دیدار رده بندی مسابقات پنج وزن نخست کشتی فرنگی جوانان قهرمانی جهان راه یافتند.