فرنگی جوانان

٢ طلا و ٢ برنز، پایان خوش در ۵ وزن اول
نمایندگان ایران به 2 مدال طلا و 2 مدال برنز در پنج وزن نخست رقابت های کشتی فرنگی جوانان قهرمانی جهان در استونی دست یافتند.
ناقوسی و یوسفی در فینال؛ بداغی به رده‌بندی رسید
دو نماینده کشورمان به دیدار فینال و یک نماینده به دیدار رده بندی مسابقات پنج وزن نخست کشتی فرنگی جوانان قهرمانی جهان راه یافتند.