فرهاد توکلی

فرهاد توکلی به کمپین دست یار پیوست
فرهاد توکلی به کمپین دست یار پیوست | فرهاد توکلی برای مقابله با ویروس کرونا به کمپین دست یار پیوست.
بازگشت توکلی پس از ۱۸ ماه به تیم ملی!
فرهاد توکلی فوتسالیست اهوازی پس از ۱۸ ماه دوباره به تیم ملی فوتسال ایران دعوت شد.