فرهاد توکلی

بازگشت توکلی پس از ۱۸ ماه به تیم ملی!
فرهاد توکلی فوتسالیست اهوازی پس از ۱۸ ماه دوباره به تیم ملی فوتسال ایران دعوت شد.