فرهاد خیرخواه

بازگشت دوباره خیر خواه به فوتبال!
فرهاد خیرخواه بازیکن سابق پرسپولیس و تراکتور قصد دارد بار دیگر به دنیای بازیگری برگردد.
بازیکن سابق پرسپولیس کفش‌هایش را آویزان کرد
فرهاد خیر خواه بازیکن سابق تیم های پرسپولیس و تراکتور به طور رسمی با دنیای بازیگری خداحافظی کرد.