فوتبال برتر

نگاهی به مشکلات سایت های فروش بلیط ورزشگاه ها
نگاهی به مشکلات سایت های فروش بلیط ورزشگاه ها | نگاهی به مشکلات سایت های فروش بلیط ورزشگاه
تکذیب یک شایعه : نود پلاس روی آنتن نمی آید
دست اندرکاران برنامه فوتبال برتر ساخت و تولید برنامه ای با عنوان نودپلاس" را تکذیب می کنند و این مساله عاری از واقعیت می دانند.