فوتبال فری استایل

اجرای حرکات نمایشی با توپ در برنامه زنده
اجرای حرکات نمایشی با توپ در برنامه زنده | حرکات علی چهره نما رکورد دار هد آسیا و مهدی بدری رکورددار روپایی استقامتی و علی ابراهیمی رئیس کمیته گوی پردار ...
حامی محمودی 7 ساله رکورد روپایی زد تو 8 دقیقه 876
حامی محمودی 7 ساله رکورد روپایی زد تو 8 دقیقه 876 | حامی محمودی 7 ساله رکورد روپایی زد تو 8 دقیقه 876 تا
فری استایل دیدنی گرت بیل با چوب و توپ گلف
فری استایل دیدنی گرت بیل با چوب و توپ گلف | فری استایل دیدنی گرت بیل با چوب و توپ گلف
دختر فری‌استایلر؛ رتبه 2 کنکور، شیفته بیل‌گیتس و علی‌کریمی
بانوی جوانی که در برنامه عصر جدید به انجام حرکات نمایشی با توپ پرداخت، در مصاحبه با ورزش سه از ماجراهای عجیب زندگی و علایقش به علم و فوتبال گفت.
فری استایل تماشایی احمدرضا فلسفی در سوپربال 2019
فری استایل تماشایی احمدرضا فلسفی در سوپربال 2019 | فری استایل تماشایی احمدرضا فلسفی در سوپربال 2019
رکوردشکنی روپایی به سبک فری‌استایل در صحرای آفریقا
رکوردشکنی روپایی به سبک فری‌استایل در صحرای آفریقا | _رکورد جدید گینس؛ ۱۰۰ کیلومتر روپایی در صحرای آفریقا توسط جان فارنورث