فوت ناگوار

بغض حسن انصاری فرد در غم از دست دادن جعفر کاشانی
بغض حسن انصاری فرد در غم از دست دادن جعفر کاشانی | بغض حسن انصاری فرد مدیر عامل باشگاه پرسپولیس در غم از دست دادن جعفر کاشانی (مراسم تشیع مرحوم جعفر کاشانی ...