فولادشهر

پرسپولیسی‌ها جایگاه جنوبی فولادشهر را هم پر کردند
پرسپولیسی‌ها جایگاه جنوبی فولادشهر را هم پر کردند | هواداران پرسپولیسی جایگاه جنوبی فولادشهر را هم پر کردند
ورود بازیکنان سپاهان به زمین فولادشهر
ورود بازیکنان سپاهان به زمین فولادشهر | ورود بازیکنان سپاهان به زمین فولاشهر برای دیدار مقابل شهرخودرو