قرارداد های لیگ برتر

پشت پرده قراردادها و آپشن ها در فوتبال بانوان
پشت پرده قراردادها و آپشن ها در فوتبال بانوان | گوشه ای از مصاحبه اختصاصی آنتن با زهرا قنبری خانم گل فوتبال ایران پیرامون آپشن ها و قراردادها در فوتبال ...