قلعه نویی

فینال جام حذفی سال 75 گلهای قلعه‌نویی به برق شیراز
فینال جام حذفی سال 75 گلهای قلعه‌نویی به برق شیراز | استقلال برق شیراز 18 تیر 1375 فینال جام حدفی 2 گل امیر قلعه نویی
افشارزاده: دایی و قلعه نویی گزینه های خوبی برای تیم ملی هستند
افشارزاده: دایی و قلعه نویی گزینه های خوبی برای تیم ملی هستند | افشارزاده: هم دایی هم قلعه نویی گزینه های خوبی برای تیم ملی هستند