لباس تیم ملی

توضیحات درودگر در خصوص وضعیت پیراهن تیم ملی
توضیحات درودگر در خصوص وضعیت پیراهن تیم ملی | تا کنون نزدیک به 14000 تکه لباس از آل اشپورت گرفته ایم اما از نظر درای فیت بودن و عرق جذب کردن دارای مشکل ...
توضیحات درودگر در مورد رونمایی از لباس تیم ملی
توضیحات درودگر در مورد رونمایی از لباس تیم ملی | صحبت های صادق درودگر رئیس سازمان اقتصادی فوتبال ایران پیرامون رونایی از پیراهن جدید تیم ملی ایران لباس ...