لباس تیم ملی

توضیحات درودگر در مورد رونمایی از لباس تیم ملی
توضیحات درودگر در مورد رونمایی از لباس تیم ملی | صحبت های صادق درودگر رئیس سازمان اقتصادی فوتبال ایران پیرامون رونایی از پیراهن جدید تیم ملی ایران لباس ...