لوتار ماتیوس

لوتار ماتئوس: باید به تراشتگن حق داد
لوتار ماتئوس، ستاره سال های نه چندان دور تیم ملی آلمان، در مصاحبه ای به حمایت از مارک آندره ترشتگن پرداخت.
خامس در نیمی از تیم های اروپا جایی ندارد
اسطوره باشگاه بایرن مونیخ به بررسی دلایل عدم موفقیت خامس در بایرن و بی مهری نیکو کوواچ و زیدان نسبت به او پرداخت.