لوشامپیونه

خلاصه بازی مارسی 0 - پاری سن ژرمن 2
خلاصه بازی مارسی 0 - پاری سن ژرمن 2 | این بازی در تاریخ 19 بهمن 99 برگزار شد.
خلاصه بازی پاری سن ژرمن 4 - مون پلیه 0 (گزارش اختصاصی)
خلاصه بازی پاری سن ژرمن 4 - مون پلیه 0 (گزارش اختصاصی) | خلاصه بازی پاری سن ژرمن - مون پلیه در چارچوب رقابتهای هفته بیست و یکم لوشامپیونه فرانسه 2020/21
خلاصه بازی پاری سن ژرمن 3 - برس 0
خلاصه بازی پاری سن ژرمن 3 - برس 0 | خلاصه بازی پاری سن ژرمن 3 - برس 0 1399/10/20 23:30 - فرانسه
خلاصه بازی سنت اتین 1 - پاری سن ژرمن 1
خلاصه بازی سنت اتین 1 - پاری سن ژرمن 1 | خلاصه بازی سنت اتین - پاری سن ژرمن در چارچوب رقابتهای هفته هجدهم لوشامپیونه فرانسه 2020/21
خلاصه بازی لیل 0 - پاری سن ژرمن 0
خلاصه بازی لیل 0 - پاری سن ژرمن 0 | این بازی در تاریخ 30 آذرماه 1399 و 20 دسامبر 2020 برگزار شد وضعیت برای توخل خطرناک شد؛ تساوی تیم دوم و سوم به نفع صدرنشین ...
خلاصه بازی مون پلیه 1 - پاری سن ژرمن 3
خلاصه بازی مون پلیه 1 - پاری سن ژرمن 3 | پیروزی بی دردسر پاریسی ها در خانه میزبان این بازی در تاریخ 15 آذرماه 1399 و 5 دسامبر 2020 برگزار شد
خلاصه بازی پاری سن ژرمن 2 - بوردو 2
خلاصه بازی پاری سن ژرمن 2 - بوردو 2 | توقف خانگی پاری سن ژرمن در شب درخشش نیمار
خلاصه‌بازی پاری‌سن‌ژرمن 3 - رن 0 (گزارش اختصاصی)
خلاصه‌بازی پاری‌سن‌ژرمن 3 - رن 0 (گزارش اختصاصی) | خلاصه بازی پاری سن ژرمن - رن در چارچوب رقابتهای هفته دهم لوشامپیونه فرانسه 2020/21
خلاصه بازی نانت 0 - پاری سن ژرمن 3
خلاصه بازی نانت 0 - پاری سن ژرمن 3 | خلاصه بازی نانت - پاری سن ژرمن در چارچوب رقابتهای هفته نهم لوشامپیونه 2020/21
10 گل تماشایی فالکائو با لباس موناکو
10 گل تماشایی فالکائو با لباس موناکو | 10 گل تماشایی فالکائو با لباس موناکو