لوشامپیونه

خلاصه‌بازی مارسی 2 - برس 1
خلاصه‌بازی مارسی 2 - برس 1 | خلاصه بازی مارسی 2 - برس 1 هفته چهاردهم لوشامپیونه 20-2019
سیوهای برتر هفته 14 لوشامپیونه فرانسه
سیوهای برتر هفته 14 لوشامپیونه فرانسه | لیگ ۱ (به فرانسوی:liɡ Œ) به معنی اولین لیگ در کشور فرانسه است. این لیگ به لوشامپیونا نیز معروف است. زمان ...
خرس وسط بازیکنان پاری سن ژرمن در تمرینات
خرس وسط بازیکنان پاری سن ژرمن در تمرینات | خرس وسط بازیکنان پاری سن ژرمن در تمرینات تمرین امروز تیم پاری سن ژرمن برای تقابل با برس در هفته سیزدهم لیگ ...
سیوهای دیدنی لیگ فرانسه در ماه اکتبر 2019
سیوهای دیدنی لیگ فرانسه در ماه اکتبر 2019 | سیوهای برتر لیگ فرانسه در ماه اکتبر 2019
گلهای برتر لیگ فرانسه در ماه اکتبر 2019
گلهای برتر لیگ فرانسه در ماه اکتبر 2019 | گلهای برتر لیگ فرانسه در ماه اکتبر 2019
حواشی جذاب ماه اکتبر لوشامپیونه
حواشی جذاب ماه اکتبر لوشامپیونه | حواشی جذاب ماه اکتبر لوشامپیونه در فصل 20-2019
تکنیک برتر پاریسی ها در هفته یازدهم
تکنیک برتر پاریسی ها در هفته یازدهم | تکنیک برتر پاریسی ها در هفته یازدهم
سیوهای برتر هفته یازدهم لوشامپیونه
سیوهای برتر هفته یازدهم لوشامپیونه | سیوهای برتر هفته یازدهم لوشامپیونه در فصل 20-2019
گلهای برتر هفته یازدهم لیگ فرانسه
گلهای برتر هفته یازدهم لیگ فرانسه | گلهای برتر هفته یازدهم لیگ فرانسه در فصل 20-2019
بهترین لحظه هفته یازدهم لیگ فرانسه
بهترین لحظه هفته یازدهم لیگ فرانسه | گل امباپه برای پاری سن ژرمن بهترین لحظه هفته یازدهم لیگ فرانسه در فصل 20-2019
سیوهای برتر هفته دهم لوشامپیونه فرانسه
سیوهای برتر هفته دهم لوشامپیونه فرانسه | مروری بر سیوهای برتر هفته دهم لوشامپیونه فرانسه
دریبل برتر پاریسی ها در هفته دهم لوشامپیونه
دریبل برتر پاریسی ها در هفته دهم لوشامپیونه | دریبل برتر پاریسی ها در هفته دهم لوشامپیونه
مروری بر بازی های هفته دهم لوشامپیونه فرانسه
مروری بر بازی های هفته دهم لوشامپیونه فرانسه | مروری بر بازی های هفته دهم لوشامپیونه فرانسه
مروری بر هفته نهم لوشامپیونه 20-2019
مروری بر هفته نهم لوشامپیونه 20-2019 | مروری بر هفته نهم لوشامپیونه 20-2019
گلهای برتر هفته نهم لیگ فرانسه 20-2019
گلهای برتر هفته نهم لیگ فرانسه 20-2019 | گلهای برتر هفته نهم لیگ فرانسه 20-2019
گلهای برتر هفته هشتم لوشامپیونه
گلهای برتر هفته هشتم لوشامپیونه | گلهای برتر هفته هشتم لوشامپیونه
برترین سیو های هفته هشتم لوشامپیونه
برترین سیو های هفته هشتم لوشامپیونه | برترین سیو های هفته هشتم لوشامپیونه