لوشامپیونه فرانسه

تمام گلهای هفته هفتم لوشامپیونه فرانسه
تمام گلهای هفته هفتم لوشامپیونه فرانسه | لیگ ۱ (به فرانسوی:liɡ Œ) به معنی اولین لیگ در کشور فرانسه است. این لیگ به لوشامپیونا نیز معروف است. زمان ...
سیوهای برتر هفته هفتم لوشامپیونه فرانسه
سیوهای برتر هفته هفتم لوشامپیونه فرانسه | لیگ ۱ (به فرانسوی:liɡ Œ) به معنی اولین لیگ در کشور فرانسه است. این لیگ به لوشامپیونا نیز معروف است. زمان ...
نگاهی به عملکرد نیمار در برابر استراسبورگ
نگاهی به عملکرد نیمار در برابر استراسبورگ | بررسی عملکرد نیمار جونیور در بازی شب گذشته در برابر استراسبورگ (24-06-98)
گلهای برتر ماه آگوست لوشامپیونه فرانسه
گلهای برتر ماه آگوست لوشامپیونه فرانسه | لیگ ۱ (به فرانسوی:liɡ Œ) به معنی اولین لیگ در کشور فرانسه است. این لیگ به لوشامپیونا نیز معروف است. زمان ...
سیوهای برتر ماه آگوست لوشامپیونه فرانسه
سیوهای برتر ماه آگوست لوشامپیونه فرانسه | لیگ ۱ (به فرانسوی:liɡ Œ) به معنی اولین لیگ در کشور فرانسه است. این لیگ به لوشامپیونا نیز معروف است. زمان ...
ویدیو باشگاه موناکو به مناسبت جدایی فالکائو
ویدیو باشگاه موناکو به مناسبت جدایی فالکائو | نگاهی به ویدیو باشگاه موناکو به مناسبت جدایی فالکائو و قدردانی از این بازیکن
گلهای برتر هفته 4 لوشامپیونه فرانسه
گلهای برتر هفته 4 لوشامپیونه فرانسه | لیگ ۱ (به فرانسوی:liɡ Œ) به معنی اولین لیگ در کشور فرانسه است. این لیگ به لوشامپیونا نیز معروف است. زمان فعالیت ...
تاثیرگذاری های امباپه به عنوان بازیکن تعویضی
تاثیرگذاری های امباپه به عنوان بازیکن تعویضی | نگاهی به درخشش های کیلیان امباپه به عنوان بازیکن تعویضی
تمامی گلهای هفته 3 لوشامپیونه فرانسه 20-2019
تمامی گلهای هفته 3 لوشامپیونه فرانسه 20-2019 | تمامی گلهای هفته 3 لوشامپیونه فرانسه 20-2019
خلاصه بازی پاری سن ژرمن 4 - تولوز 0
خلاصه بازی پاری سن ژرمن 4 - تولوز 0 | خلاصه بازی پاری سن ژرمن و تولوز در هفته سوم لوشامپیونه فرانسه
تمامی گلهای هفته 2 لوشامپیونه 20-2019
تمامی گلهای هفته 2 لوشامپیونه 20-2019 | مرور تمامی گلهای هفته 2 لوشامپیونه 20-2019
گلهای برتر هفته 2 لوشامپیونه 20-2019
گلهای برتر هفته 2 لوشامپیونه 20-2019 | مرور گلهای برتر هفته 2 لوشامپیونه 20-2019