لوکاس پاکوئتا

هافبک برزیلی میلان و رد پیشنهاد PSG
لوکاس پاکوئتا، هافبک جوان و برزیلی میلان در این تابستان مایل به ترک روسونری نیست.