لئوناردو پادوانی

روزی که پادووانی ویلچرنشین شد
رویارویی دو تیم مطرح تهران و اهواز در تمام سال های گذشته دستخوش اتفاقات بسیار زیادی بود که یکی از تلخ ترین آنها ویلچرنشین شدن مدافع محبوب برزیلی استقلالی ها از آب درآمد.