لچه

خلاصه بازی آث میلان 2 - لچه 2
خلاصه بازی آث میلان 2 - لچه 2 | خلاصه بازی آث میلان و لچه از هفته هشتم سری آ ایتالیا
گل دیدنی چالهان اوغلو به لچه
گل دیدنی چالهان اوغلو به لچه | گل اوم میلان به لچه توسط چالهان اوغلو در دقیقه 20
خلاصه بازی لچه 0 - آاس رم 1
خلاصه بازی لچه 0 - آاس رم 1 | خلاصه بازی لچه و آاس رم از هفته ششم سری آ ایتالیا
خلاصه بازی لچه 1 - ناپولی 4
خلاصه بازی لچه 1 - ناپولی 4 | هفته 4 سری آ ایتالیا فصل 20-2019 خلاصه بازی لچه 1 - ناپولی 4
شروع قدرتمندانه اینتر در فصل جدید با گلزنی لوکاکو
اینتر در اولین دیدارش در رقابت های این فصل سری آ با نتیجه 4-0 لچه را در هم کوبید.
خلاصه بازی اینتر 4 - لچه 0
خلاصه بازی اینتر 4 - لچه 0 | خلاصه بازی اینتر - لچه تاریخ برگزاری 4 شهریور
گل تماشایی کاندروا برای اینتر
گل تماشایی کاندروا برای اینتر | گل چهارم اینتر به لچه توسط کاندروا
اولین گل لوکاکو برای اینتر در رقابت های سری آ
اولین گل لوکاکو برای اینتر در رقابت های سری آ | گل سوم اینتر توسط لوکاکو مقابل لچه