لیتوانی

خلاصه بازی پرتغال 6 - 0 لیتوانی(مقدماتی یورو2020)
خلاصه بازی پرتغال 6 - 0 لیتوانی(مقدماتی یورو2020) | خلاصه بازی پرتغال 6 - 0 لیتوانی(مقدماتی یورو2020)
گل دوم پرتغال به لیتوانی(دبل رونالدو)
گل دوم پرتغال به لیتوانی(دبل رونالدو) | گل دوم پرتغال به لیتوانی(دبل رونالدو)
گل اول پرتغال به لیتوانی (رونالدو-پنالتی)
گل اول پرتغال به لیتوانی (رونالدو-پنالتی) | گل اول پرتغال به لیتوانی (رونالدو-پنالتی)