لیگ ستارگان قطر

حرکت تحسین شده رامین رضاییان در رسانه‌های عربی
حرکت تحسین شده رامین رضاییان در رسانه‌های عربی | حرکت قهرمانانه رامین رضاییان که در رسانه های عربی مورد تحسین واقع شده
گل دوم اکرم عفیف به السیلیه از روی خط عرضی
گل دوم اکرم عفیف به السیلیه از روی خط عرضی | گل دوم اکرم عفیف به السیلیه از روی خط عرضی
گل اول السیلیه به الغرافه توسط کریم انصاری فرد
گل اول السیلیه به الغرافه توسط کریم انصاری فرد | گلزنی کریم انصاری فرد در دیدار السیلیه - الغرافه در لیگ ستارگان قطر
سریع ترین گل تاریخ لیگ ستارگان قطر
سریع ترین گل تاریخ لیگ ستارگان قطر | سریع ترین گل تاریخ لیگ ستارگان قطر در دربی ایرانی ها؛ محمد صلاح النیل برای العربی در ثانیه ۹بازی برابر الشحانیه.
گلزنی کریم انصاریفرد برای السیلیه
گلزنی کریم انصاریفرد برای السیلیه | گلزنی کریم انصاریفرد برای السیلیه از روی نقطه پنالتی