لیگ قطر

سوپر گل رودریگو تاباتا از وسط زمین به الشحانیه
سوپر گل رودریگو تاباتا از وسط زمین به الشحانیه | گل فوق العاده تاباتا برای الریان قطر از زمین خودی به الشحانیه
گل های بازی الشحانیه 1 - السد قطر 7
گل های بازی الشحانیه 1 - السد قطر 7 | شکست سنگین الشحانیه با حضور رامین رضاییان در برابر شاگردان ژاوی هرناندز این بازی در تاریخ 9 شهریور ماه سال 1398 ...