لیگ ملت‌های اروپا

خلاصه بازی بلژیک 4 - دانمارک 2
خلاصه بازی بلژیک 4 - دانمارک 2 | این بازی در تاریخ 28 آبان 99 برگزار شد.
خلاصه بازی بوسنی 0 - ایتالیا 2
خلاصه بازی بوسنی 0 - ایتالیا 2 | این بازی در تاریخ 28 آبان 99 برگزار شد.
خلاصه بازی سوئیس 1 - اسپانیا 1
خلاصه بازی سوئیس 1 - اسپانیا 1 | خلاصه بازی سوئیس - اسپانیا در چارچوب رقابتهای لیگ ملتهای اروپا 2020
خلاصه بازی آلمان 3 - اوکراین 1 (گزارش اختصاصی)
خلاصه بازی آلمان 3 - اوکراین 1 (گزارش اختصاصی) | خلاصه بازی آلمان - اوکراین در چارچوب رقابتهای لیگ ملتهای اروپا 2020
حواشی دیدار های شب گذشته لیگ ملت های اروپا
حواشی دیدار های شب گذشته لیگ ملت های اروپا | صحبت های سرمربیان پس از پایان مسابقات: ساوتگیت سرمربی انگلیس: مگوایر از حمایت کامل ما برخوردار است مانچینی ...
خلاصه بازی پرتغال 3 - سوئد 0
خلاصه بازی پرتغال 3 - سوئد 0 | خلاصه بازی پرتغال - سوئد در چارچوب رقابتهای گروهی لیگ ملتهای اروپا 2020
خلاصه بازی انگلیس 0 - دانمارک 1
خلاصه بازی انگلیس 0 - دانمارک 1 | خلاصه بازی انگلیس - دانمارک در چارچوب رقابتهای گروهی لیگ ملتهای اروپا 2020
خلاصه بازی لهستان 3 - بوسنی 0 (دبل لواندوفسکی)
خلاصه بازی لهستان 3 - بوسنی 0 (دبل لواندوفسکی) | خلاصه بازی لهستان - بوسنی در چارچوب رقابتهای گروهی لیگ ملتهای اروپا 2020
خلاصه بازی ایتالیا 1 - هلند 1
خلاصه بازی ایتالیا 1 - هلند 1 | خلاصه بازی ایتالیا - هلند در چارچوب رقابتهای گروهی لیگ ملتهای اروپا 2020
خلاصه بازی ایسلند 1 - بلژیک 2 (دبل لوکاکو)
خلاصه بازی ایسلند 1 - بلژیک 2 (دبل لوکاکو) | خلاصه بازی ایسلند - بلژیک در چارچوب رقابتهای گروهی لیگ ملتهای اروپا 2020
خلاصه بازی آلمان 3 - سوئیس 3
خلاصه بازی آلمان 3 - سوئیس 3 | این بازی در تاریخ 22 مهرماه 99 برگزار شد.
خلاصه بازی اوکراین 1 - اسپانیا 0
خلاصه بازی اوکراین 1 - اسپانیا 0 | این بازی در تاریخ 22 مهرماه 99 برگزار شد.
خلاصه بازی فرانسه 4 - کرواسی 2
خلاصه بازی فرانسه 4 - کرواسی 2 | خلاصه بازی فرانسه - کرواسی در چارچوب رقابتهای لیگ ملتهای اروپا
خلاصه بازی پرتغال 2 - سوئد 0
خلاصه بازی پرتغال 2 - سوئد 0 | خلاصه بازی پرتغال - سوئد در چارچوب رقابتهای لیگ ملتهای اروپا
خلاصه بازی بلژیک 5 - ایسلند 1
خلاصه بازی بلژیک 5 - ایسلند 1 | خلاصه بازی بلژیک - ایسلند در چارچوب رقابتهای لیگ ملتهای اروپا