لیگ ملت‌های اروپا

خلاصه بازی فرانسه 4 - کرواسی 2
خلاصه بازی فرانسه 4 - کرواسی 2 | خلاصه بازی فرانسه - کرواسی در چارچوب رقابتهای لیگ ملتهای اروپا
خلاصه بازی پرتغال 2 - سوئد 0
خلاصه بازی پرتغال 2 - سوئد 0 | خلاصه بازی پرتغال - سوئد در چارچوب رقابتهای لیگ ملتهای اروپا
خلاصه بازی بلژیک 5 - ایسلند 1
خلاصه بازی بلژیک 5 - ایسلند 1 | خلاصه بازی بلژیک - ایسلند در چارچوب رقابتهای لیگ ملتهای اروپا
خلاصه بازی دانمارک 0 - انگلیس 0 (گزارش اختصاصی)
خلاصه بازی دانمارک 0 - انگلیس 0 (گزارش اختصاصی) | خلاصه بازی دانمارک - انگلیس در چارچوب رقابتهای لیگ ملتهای اروپا
خلاصه بازی اسپانیا 4 - اوکراین 0
خلاصه بازی اسپانیا 4 - اوکراین 0 | این بازی در تاریخ 16شهریور 99 برگزار شد.
خلاصه بازی سوئیس 1 - آلمان 1
خلاصه بازی سوئیس 1 - آلمان 1 | این بازی در تاریخ 16شهریور 99 برگزار شد.
خلاصه بازی صربستان 0 - ترکیه 0
خلاصه بازی صربستان 0 - ترکیه 0 | این بازی در تاریخ 16شهریور 99 برگزار شد.
خلاصه بازی ایرلند 0 - فنلاند 1
خلاصه بازی ایرلند 0 - فنلاند 1 | این بازی در تاریخ 16شهریور 99 برگزار شد.
خلاصه بازی ایتالیا 1 - بوسنی 1
خلاصه بازی ایتالیا 1 - بوسنی 1 | خلاصه بازی ایتالیا - بوسنی در چارچوب مرحله گروهی لیگ ملتهای اروپا
خلاصه بازی هلند 1 - لهستان 0 (گزارش اختصاصی)
خلاصه بازی هلند 1 - لهستان 0 (گزارش اختصاصی) | خلاصه بازی هلند - لهستان در چارچوب مرحله گروهی لیگ ملتهای اروپا
خلاصه بازی روسیه 3 - صربستان 1
خلاصه بازی روسیه 3 - صربستان 1 | خلاصه بازی روسیه - صربستان در چارچوب مرحله گروهی رقابتهای لیگ ملتهای اروپا
خلاصه بازی اوکراین 2 - سوئیس 1
خلاصه بازی اوکراین 2 - سوئیس 1 | خلاصه بازی اوکراین - سوئیس در چارچوب مرحله گروهی رقابتهای لیگ ملتهای اروپا