لیگ هلند

پوکر رضا قوچان نژاد برابر والویک
پوکر رضا قوچان نژاد برابر والویک | در روز پیروزی پر گل زوله در برابر والویک رضا قوچانژاد توانست 4 گل به ثمر برساند زووله این بازی را 6 بر 2 پیروز شد
برترین گلهای ماه آگوست باشگاه آژاکس
برترین گلهای ماه آگوست باشگاه آژاکس | برترین گلهای ماه آگوست باشگاه آژاکس
خلاصه بازی فنلو 1 - آژاکس 4
خلاصه بازی فنلو 1 - آژاکس 4 | خلاصه بازی فنلو 1 - آژاکس 4