لیگ پرتغال

گل و سیو برتر هفته 7 لیگ پرتغال
گل و سیو برتر هفته 7 لیگ پرتغال | مروری بر گل و سیو برتر هفته 7 لیگ پرتغال 20-2019
سرعت فوق العاده مهرداد محمدی باعث اخراج مدافع حریف
سرعت فوق العاده مهرداد محمدی باعث اخراج مدافع حریف | سرعت مهرداد محمدی باعث اخراج مدافع حریف محمدی در ادامه با یک شوت دروازه حریف را تهدید کرد آوس این ...
پاس گل مهردادمحمدی به پسر زیدان
پاس گل مهردادمحمدی به پسر زیدان | گلزنی انزو زیدان برای آوس روی ارسال محمدی
تمامی گلهای هفته 4 لیگ برتر پرتغال
تمامی گلهای هفته 4 لیگ برتر پرتغال | مرور تمامی گلهای هفته 4 لیگ برتر پرتغال 20-2019 تمامی گلهای لیگ برتر پرتغال
گل برتر هفته 4 لیگ برتر پرتغال 20-2019
گل برتر هفته 4 لیگ برتر پرتغال 20-2019 | برترین گل هفته 4 لیگ برتر پرتغال 20-2019
سیو برتر هفته 4 لیگ برتر پرتغال 20-2019
سیو برتر هفته 4 لیگ برتر پرتغال 20-2019 | نگاهی به برترین سیو هفته 4 لیگ برتر پرتغال 20-2019
خلاصه بازی اسپورتینگ 2 - 3 ریوآوه (درخشش طارمی)
خلاصه بازی اسپورتینگ 2 - 3 ریوآوه (درخشش طارمی) | خلاصه بازی اسپورتینگ 2 - 3 ریوآوه (درخشش طارمی) پس از هت تریک در گلزنی اینبار هت تریک در گرفتن پنالتی! ...
پنالتی گرفتن مهدی طارمی برای ریوآوه
پنالتی گرفتن مهدی طارمی برای ریوآوه | پنالتی گرفتن مهدی طارمی برای ریو آوه در برابر تیم قدرتمند اسپورتینگ
گلزنی مهرداد محمدی از روی ضربه کاشته برای آوس
گلزنی مهرداد محمدی از روی ضربه کاشته برای آوس | گل مهرداد محمدی از روی ضربه کاشته برای آوس در دیدار برابر فامالیاکو
برترین سیو هفته 3 لیگ پرتغال 20-2019
برترین سیو هفته 3 لیگ پرتغال 20-2019 | نگاهی به برترین سیو هفته 3 لیگ پرتغال 20-2019
برترین گل هفته 3 لیگ پرتغال 20-2019
برترین گل هفته 3 لیگ پرتغال 20-2019 | نگاهی به برترین گل هفته 3 لیگ پرتغال 20-2019
بهترین گل هفته دوم لیگ پرتغال
بهترین گل هفته دوم لیگ پرتغال | بهترین گل هفته دوم لیگ پرتغال