ماتوئیدی

گل دوم یوونتوس به اتلتیکومادرید ( ماتوئیدی )
گل دوم یوونتوس به اتلتیکومادرید ( ماتوئیدی ) | این بازی در تاریخ 27 شهریور مصادف با 18سپتامبر 2019 برگزار گردید.