ماتیاس سامر (مدیر ورزشی)

برترین های ماتیاس سامر اسطوره فراموش نشدنی فوتبال آلمان
برترین های ماتیاس سامر اسطوره فراموش نشدنی فوتبال آلمان | سامر فوتبال خود را در آلمان شرقی در دینامو درسدن آغاز کرد.او به غیر از یک دوره کوتاه بازی در ...