ماراتن

رکوردشکنی تاریخی الیود کیپچوگه در دوی ماراتن
رکوردشکنی تاریخی الیود کیپچوگه در دوی ماراتن | الیود کیپچوگه، دونده کنیایی روز شنبه توانست در مسابقه ماراتنی که در وین اتریش برگزار شد مسیر مسابقه را در ...