مارسلینو

رسمی؛ سرمربی والنسیا اخراج شد
مارسلینو سرمربی والنسیا با تصمیم غیرمنتظره پیتر لیم مالک سنگاپوری این باشگاه امروز از کار برکنار شد.