مارکا

افزایش ریسک مصدومیت فوتبالیست‌ها در پساکرونا
مارکا در گزارشی به بررسی ریسک‌های شروع مجدد رقابتهای فوتبال در شرایط اپیدمی کرونا پرداخته است.