مارکوس مرک(آلمان)

داور دربی رئیس کایزرسلاترن شد
مارکوس مرک، داور سابق آلمانی، به عنوان رئیس باشگاه کایزرسلاترن انتخاب شد.