ماریا شاراپووا

سرنا- شاراپووا ؛ کمتر از یک ساعت تمام شد
در نبرد دو ستاره بزرگ، سرنا ویلیامز در دور اول اوپن آمریکا توانست در مدتی کمتر از یک ساعت بر ماریا شاراپووا پیروز شود