ماریون سیلوا فرناندز

ستاره برزیلی ذوب آهن در العربی کویت
وینگر چپ پای برزیلی فصل گذشته ذوب آهن با امضای قراردادی به باشگاه مشهور کویتی پیوست تا بار دیگر فوتبال خود را در حاشیه خلیج فارس ادامه بدهد.