ماسیمو موراتی (مدیر باشگاه)

رونالدو و افشای یک راز سربه مهر 17 ساله!
رونالدو بعد از نزدیک به دو دهه در مورد دلایل جدایی از اینتر صحبت کرده است.
اینتر نیاز به چند خرید بزرگ دیگر دارد
مالک سابق باشگاه اینتر معتقد است که این تیم برای رسیدن به سطح یوونتوس، به چند خرید دیگر نیازمند است.
اینتر شانس خوبی برای فتح اسکودتو دارد
مالک سابق باشگاه اینتر خوشبین است تا این باشگاه پس از یک دهه بار دیگر فاتح سری آ شود.