مالی

آداما: به بازی برای اسپانیا افتخار می کنم
آداما ترائوره شب گذشته برای اسپانیا در یک بازی رسمی به میدان رفت و دیگر نمی تواند برای مالی بازی کند.
شک و تردیدهای کوه عضله برای بازی مقابل ایران
آداما ترائوره ستاره ولوز با تصمیم مهمی روبرو است و باید بین بازی کردن در تیم ملی اسپانیا یا تیم ملی مالی یکی را انتخاب کند.
یک تیم ملی با سه آداما ترائوره همزمان! (عکس)
با تصمیم جدید آداما ترائوره وینگر باشگاه وولوز برای بازی در تیم ملی مالی تعداد آداما ترائوره های مالی به سه افزایش یافت.