مانوئل خوزه

تمجید سرمربی طارمی از مربی سابق پرسپولیس
سرمربی ریوآوه پرتغال که از مهدی طارمی در جمع شاگردانش بهره می برد با تمجید از مربی پرتغالی سابق پرسپولیس او را پادشاه آفریقا لقب داد.