مانوئل فرناندز

دروازه‌بان سرشناس اسپانیایی شاکی جدید فوتبال ایران
تیم نود ارومیه به دلیل شکایت دروازه بان سابق تیم ماشین سازی تبریز حکم تهدید کمیته انضباطی فیفا را دریافت کرد.