ماکالی کریستانوس

ذوب آهن؛ معرفی کننده اولین گلزن خارجی لیگ
تیم فوتبال ذوب آهن با تک گل کریستانوس از شاگردان ابراهیم صادقی پیش افتاده است.
ماجرای دعوای بازیکن آفریقایی ذوب در هواپیما چه بود؟
بازیکن آفریقایی تیم ذوب‌آهن به دلیل درگیری با مهماندار در هواپیمایی قطر مشکلات جدی در فرودگاه این کشور تجربه کرد.