ماینز

خلاصه بازی بایرن مونیخ 6 - ماینتس 1
خلاصه بازی بایرن مونیخ 6 - ماینتس 1 | خلاصه بازی بایرن مونیخ 6 - ماینز 1 این بازی در تاریخ 31 آگوست 2019 و در تاریخ 9 شهریور 1398 برگزار شد
اولین گل پریشیچ برای بایرن مونیخ
اولین گل پریشیچ برای بایرن مونیخ | اولین گل پریشیچ؛ گل سوم بایرن مونیخ به ماینتس توسط پریسیچ در دقیقه 53 بایرن مونیخ 3 - ماینتس 1
ضربه کاشته دیدنی دیوید آلابا برابر ماینز
ضربه کاشته دیدنی دیوید آلابا برابر ماینز | ضربه کاشته دیدنی دیوید آلابا برابر ماینز گل دوم بایرن مونیخ به ماینز بازی در نیمه اول 2 بر 1 به نفع قرمزهای ...