مجتبی رمضانی

مشکل عجیب نساجی در ثبت قرارداد سه بازیکن
نساجی مازندران به علت بدهی در سازمان لیگ نمی‌تواند قرارداد سه بازیکن خود را ثبت کرده و کارت بازی آن‌ها را بگیرد.