مجتبی محرمی

محرمی: فتحی سه سال من را محروم کرد
مجتبی محرمی دفاع چپ ملی پوش سابق پرسپولیس با انتشار پستی نسبت به امیرحسین فتحی مدیرعامل باشگاه استقلال اعتراض کرد.