محرابی

محرابی: فعلا منتظر جواب MRI یزدانی هستیم
محرابی: فعلا منتظر جواب MRI یزدانی هستیم | توضیحات سرپرست تیم ایران مال درباره مصدومیت نگران کننده حسن یزدانی