محسن قهرمانی

قهرمانی: جان فوتبالی‌ها را بگیر اما پولشان را نه
دربی تهران برای بیست و چهارمین بازی پیاپی با قضاوت یک داور ایرانی برگزار شد هرچند این مسابقه هم مثل تمام بازی های قبلی با حرف و حدیث هایی پیرامون داوری اش همراه بود.