محسن منافی

منافی: دلیل پسرفت جودوی ایران باید بررسی شود
محسن منافی را باید یکی از چهره های شاخص جودوی کشور نامید. کسی که توانسته در مهد جودوی جهان یعنی کودوکان دان هفتم را کسب کند.
منافی: آرزویم گرفتن دان 10 جودو است
از محسن منافی به عنوان اسطوره جودوی ایران یاد می شود. او یکی از 70 نفری است که در دنیا دان 7 جودو دارد.
منافی: مسئولین به فکر تک مدال‌ها نباشند
در هفته ای که گذشت شاهد فوت یکی از پیشکسوتان بزرگ جودوی کشورمان استاد سعادتمند بودیم.