محمدباقر یخکشی

شکست یخکشی برابر حریف ارمنستانی وزن (61کیلو)
شکست یخکشی برابر حریف ارمنستانی وزن (61کیلو) | مسابقات کشتی آزاد زیر 23 سال جهان بوداپست 2019 مرحله مقدماتی اوزان 61، 74، 86، 92، 125 کیلوگرم و شانس مجدد ...
پیروزی یخکشی برابر حریف آمریکایی وزن(61 کیلو)
پیروزی یخکشی برابر حریف آمریکایی وزن(61 کیلو) | مسابقات کشتی آزاد زیر 23 سال جهان بوداپست 2019 مرحله مقدماتی اوزان 61، 74، 86، 92، 125 کیلوگرم و شانس مجدد ...