محمدجواد معنوی نژاد

محمدجواد معنوی‌نژاد سایپایی شد
دریافت‌کننده قدرتی‌زن تیم ملی ایران به سایپا پیوست.
معنوی‌نژاد: هر بازی در سری‌آ یک کلاس درس بود
ملی پوش والیبال ایران گفت: مچ پای چپم در ژاپن پیچ خورد، درمان مربوطه انجام شد و الان همه چیز خوب است.