محمدحسین مرادمند

مرادمند: پدیده بد بود و باخت
مرادمند می‌‌گوید: در کل تیمی که باخته خوب بازی نکرده است اما بازی خوبی نبود و در کل کلاسی که قبلا بازی می‌کردیم بهتر بود.
قلب دفاعی شهرخودرو از لیست تیم ملی دور ماند
محمدحسین مرادمند و علی نعمتی، دو بازیکن حاضر در قلب دفاعی تیم شهرخودرو حضور دارند و شاید انتظار می رفت که حداقل یکی از آنها در اردوی اخیر تیم ملی حضور داشته باشد.
مرادمند: وقتی سر می زنم 30 ثانیه سرگیجه دارم!
مدافع تیم شهرخودرو می گوید امیدوارم هم یحیی گل محمدی و هم مارک ویلموتس را راضی کرده باشم تا بتوانم باز هم به اردوی تیم ملی دعوت شوم.