محمدرضا خرسندنیا

حضور هافبک سابق استقلال در گل ریحان (عکس)
محمدرضا خرسندنیا هافبک سابق استقلال با عقد قراردادی رسمی به گل ریحان البرز پیوست.