محمدرضا زینال خیری

زینال خیرى به ملوان پیوست
بازیکن فصل گذشته شهرداری تبریز به ملوان بندرانزلی پیوست.