محمدرضا مامانی

مامانی: مربیان رایکا همبازیان دوران کودکی‌ام هستند
بازیکن سابق پرسپولیس و پاس تهران در تمرینات یک تیم لیگ یکی رایکا بابل حضور پیدا کرد تا در کنار همبازیان سابقش باشد.